[an error occurred while processing this directive]

08/11 2001

Filmbransch jagar DVD-kopierare

100.000 kr ges i belöning till den som lämnar information som leder till ett gripande av en man som finns på bild på Antipiratbyråns hemsida. För att möta hotet med den ökande piratkopieringen har Svenska Antipiratbyrån bildats.

Antipiratbyrån är en sammanslagning av branschorganisationerna för datorspel, video samt film.

Årligen stjäls filmer, video och datorspel till ett värde av cirka 2,6 miljarder i Sverige. Omräknat till utebliven försäljning innebär detta intäktsförluster för företagen på cirka 780 miljoner. Stölden sker genom piratkopiering. Det olagliga kopierandet medför också att arbetstillfällen går förlorade och att staten går miste om hundratals miljoner kronor i enbart momsinbetalningar. Nu har de drabbade företagen tröttnat och sätter hårt mot hårt. Genom bildandet av Svenska Antipiratbyrån förklarar de krig mot piratkopierarna.

Svenska Antipiratbyrån


Sök i nyhetsarkivet:


[an error occurred while processing this directive]